Program XIV Forum Ekologicznego Branży Chemicznej:

Dzień I - 11.10.2017 r.

9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:10 Sesja otwierająca XIV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej
10:10– 10:25

Ceremonie dotyczące realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska”:
- wręczenie certyfikatów wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania RC,
- jubileusz 20 - lecia w Programie PKN ORLEN S.A.

10:25 – 10:40 Program RC oczami Realizatora Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.
10:40 – 11:10 Program RC w Polsce

Sekretariat Programu RC

11:10 - 11:30 Nowelizacja w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz stan prac nad przepisami regulującymi przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej  

mec. Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 12:20 Nowe Rozporządzenie Glebowe – na co uważać w praktyce? mec. Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.
12:20 – 12:40 Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - konsekwencje dla branży chemicznej Filip Zieliński, Koordynator ds. dokumentacji środowiskowych, JARS Sp. z o.o.
12:40 – 13:10 Nowe Prawo wodne   

mec. Zbigniew Kozłowski, Of Counsel, Adwokat, K&L Gates Jamka Sp. k.

13:10 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:30 Pozwolenia wodnoprawne i decyzje środowiskowe w nowej ustawie Prawo wodne mec. Sergiusz Urban, Doradca, Counsel, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K.
14:30 – 15:00 Odstępstwa od konkluzji BAT dla energetyki. Dyrektywa dla Średnich Źródeł Spalania (MCP) mec. Miłosz Tomasik, Senior Associate, Radca Prawny, K&L Gates Jamka Sp. k.
15:00 - 15:30

Zastosowanie metodologii Risk Based Inspection wg API 580 do planowania inspekcji urządzeń ciśnieniowych
w przemyśle chemicznym                              

Tomasz Klinkosz, Dział Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego
15:30 - 15:45 Przerwa kawowa
15:45 - 16:00 Program Bezpieczna Chemia

Paweł Zawadzki, Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16:00 – 16:20 25 lat systemu SQAS 1992 – 2017 – od idei do realizacji Paweł Mularz, SQAS Accredited Assessor, APQM Consulting
16:20 – 16:45 Zaniedbania w cyberbezpieczeństwie
w kontekście negatywnych skutków
dla środowiska
Marcin Spychała, Cyber Security Consultant, IBM Polska Sp. z o.o.
16:45 - 17:00 Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa*    Radosław Gajda, Head of EHSQ EUU/BCN, BASF Polska Sp. z o.o.
17:00 Podsumowanie I dnia Forum
20:00 Uroczysta kolacja (Hotel Copernicus)

Dzień II – 12.10.2017 r.

9:00 – 9:30

Ochrona środowiska czynnikiem wpływającym
na techniczny rozwój systemów bezpieczeństwa

                                                                              .

Marek W. Konieczny, Dyrektor Naczelny, INTROSYS Spółka z o.o

9:30 – 10:00

Nowelizacja ustawy F- gazowej oraz decyzje inwestycyjne stojące przed zakładami przemysłowymi w jej kontekście

Arkadiusz Poźniak, Doradca Klienta, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

10:00 – 10:30

REACH: pozostało już tylko 8 miesięcy do trzeciego terminu rejestracji substancji
w najniższym tonażu…               

Andrzej Krześlak, Kierownik Centrum ds. REACH i CLP, Instytut Chemii Przemysłowej
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 11:15

Omówienie przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji zmian dyrektyw odpadów i ich potencjalnego wpływu na branżę chemiczną. Przedstawienie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad przyjęciem zmian dyrektyw wprowadzających koncepcję circular economy

                                                             

Daniel Chojnacki, Councel,Dr Tomasz Zalasiński, Councel, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
11:15 – 12:15

Planowane zmiany przepisów prawnych w zakresie odpadów i opakowań              

                                                                            

Krzysztof Hornicki, Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, INTERSEROH POLSKA Spółka z o.o.
12:15– 12:45

Zrównoważony rozwój w branży chemicznej. Ochrona bioróżnorodności.

Magdalena Rangosz-Kalinowska, Iga Wasilewicz, BASF Polska Sp. z o.o.
12:45 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 13:30

Innowacyjna metoda oceny zagrożenia odorantami w oparciu o algorytm Steinhausa i algorytm Bellingera                  

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13:30– 14:00

Audyt środowiskowy w kontekście standardów międzynarodowych i przepisów polskich          

dr inż. Tomasz Galoch, V-ce dyrektor, Principal Consultant, Ramboll Environ
14:00 – 14:30

Zarządzanie jakością powietrza w Polsce – od polityki antysmogowej do eksploatacji instalacji

                                                              Przedstawiciel Atmoterm S.A.

14:30 - 15:00

Reforma ETS: szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu chemicznego                     

Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
15:00 Podsumowanie II dnia Forum i zakończenie
15:00 Lunch

* W trakcie potwierdzania

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Programie. Ostateczny Program dostępny będzie w dniu Forum.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczestnicy Programu:

 • PCC Synteza
 • Fosfan
 • Ashland
 • Orlen Południe
 • NRC Nordmann
 • Basell Orlen
 • Exol
 • Sarpi Veolia
 • Basf
 • Novol
 • Orlen
 • Anwil
 • Donnauchem
 • Solino
 • PCC Consumer Kosmet
 • BorsodChem
 • Brenntag
 • Grupa Azoty ZAK
 • PCC Rokita
 • Puławy
 • IMCD
 • Azelis