Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w pracy jest głównym tematem paneuropejskiej kampanii na rzecz zdrowia w miejscu pracy prowadzonej przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) na lata 2010-11. Jej celem jest wzrost świadomości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy w Europie. Kampania jest koordynowana przez EU-OSHA i partnerów projektu we wszystkich 27 Państwach Członkowskich.

Również CEFIC przystąpił do Kampanii jako partner. Dyrektor Generalny CEFIC Hubert Mandery podkreśla znaczenie Kampanii: „Zarządzanie bezpieczeństwem jest podstawą wysokich standardów w zakresie utrzymania warunków bezpieczeństwa i zdrowia w przemyśle chemicznym. Stąd pragniemy aktywnie promować Kampanię na rzecz Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy poprzez Program Odpowiedzialność i Troska zarówno w wśród przedsiębiorstw chemicznych jak i naszych partnerów.”

Dyrektor OSHA Jukka Takala komentuje:’ Zapewnienie bezpieczeństwa jest kluczowe w zapobieganiu wypadkom w miejscu pracy. Jesteśmy dumni, że CEFIC wspiera i propaguje naszą inicjatywę.”

Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem promowane są poprzez szereg działań włączając w to: konferencje, seminaria, szkolenia zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest kluczowe dla utrzymania wyposażenia i sprzętu w dobrym stanie oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jego brak może prowadzić do szerokiego spektrum wypadków czy sytuacji zagrażających zdrowiu spowodowanych przez kontakt z substancjami niebezpiecznymi, wysokim ciśnieniem, wysoka temperaturą, substancjami toksycznymi, pracą w niebezpiecznych warunkach.

Według szacunków OSHA 20% wypadków w pracy w Europie związane jest z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

5 zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy:
1. Planowania: zapewnienie bezpieczeństwa zaczyna się od planowania: oceny zagrożenia i identyfikacji ryzyka;
2. Przygotowania: przygotowania miejsca pracy, zabezpieczenia go przez nieautoryzowanym dostępem, utrzymania go w czystości i porządku;
3. Wyposażenia w odpowiednie narzędzia i urządzenia oraz sprzęt ochrony osobistej;
4. Pracy zgodnie z planem: procedury bezpiecznej pracy muszą zostać przekazane pracownikom, zrozumiane przez nich i prawidłowo stosowane, a ich praca powinna być nadzorowana. Należy opracować procedury postępowania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji.
5. Sprawdzania: zapewnienie bezpieczeństwa powinno być sprawdzane pod kątem efektywności, a reporty na jego temat powinny zawierać komentarze i zalecenia odnośnie jego trwałej poprawy.

Źródło: Raport RC 2009-2010

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczestnicy Programu:

 • PCC Rokita
 • IMCD
 • PCC Synteza
 • Fosfan
 • Keyser&Mackay
 • Orlen Południe
 • Donnauchem
 • Brenntag
 • Novol
 • Exol
 • Puławy
 • NRC Nordmann
 • Azelis
 • Basf
 • Basell Orlen
 • Anwil
 • Orlen
 • Solino
 • Grupa Azoty ZAK
 • Sarpi Veolia