Odpowiedzialnośc i troska
Kategoria: Odpowiedzialność i troska

Międzynarodowy Program Responsible Care obchodzi w tym roku 30-lecie funkcjonowania w Polsce.

Z tej okazji, chcielibyśmy Państwu przybliżyć, po krótce i w pigułce, historię tej inicjatywy w naszym kraju.

Na początku lat 90 Polska Izba Przemysłu Chemicznego zgłosiła swój akces do grona europejskiej branży chemicznej (CEFIC). Jednym z podstawowych warunków było wdrożenie wytycznych Programu zarządzania Responsible Care. I tak, w 1992 roku, ówczesny Prezes PIPC Konstatnty Chmielewski oraz ówczesny Dyrektor Generalny Maciej Szczawnicki podpisali w Brukseli dokument stwierdzający przystąpienie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego do Programu Responsible Care.

Już na początku kolejnego roku, tj. 11 lutego 1993 roku, na posiedzeniu Zarządu PIPC przyjęto zasady wprowadzania Programu w Polsce oraz ustalono, że będzie on w języku polskim nosił nazwę „Odpowiedzialność i Troska”. Nazwa ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W drugiej połowie 1994 roku Pan Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, ówczesny przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska PIPC, złożył wniosek na posiedzenie Zarządu PIPC w zakresie strategii wdrażania Programu Responsible Care. Od tego momentu do Programu zaczęły przyłączać się polskie przedsiębiorstwa chemiczne.

W dniu 29 stycznia 1996 roku powołano pierwszą Kapitułę Programu Responsible Care na czele której stanął Pan Konstanty Chmielewski. Kapituła ta, z założenia miała być organem decyzyjnym dla wszelkich spraw dotyczących Programu. Tak się stało i tak też funkcjonuje również dzisiaj.

Na przestrzeni tych 30 lat grono firm Realizujących założenia Programu dynamicznie się zmieniało. Obecnie reprezentuje je 20 wiodących przedsiębiorstw branży chemicznej i około-chemicznej.
Zmieniały się również działania prowadzone przez Sekretariat Programu. Oprócz wielu licznych działań merytorycznych ukierunkowanych na rozszerzanie i wymianę wiedzy, o których bliżej opowiemy w kolejnym numerze niniejszego magazynu, organizowano również działania o szerokim zakresie promocyjno-naukowym:

  • stoiska promocyjne w ramach targów POLEKO,
  • warsztaty naukowe pn. Ekologiczna Akademia Umiejętności,
  • liczne konkursy dla pracowników firm realizujących Program m.in. Złap Zająca,
  • czy ekologiczne akcje dla społeczności lokalnych pn. Drzewko za butelkę.

Wszelkie prowadzone działania zawsze wpisywały się w dbałość o środowisko, bezpieczeństwo oraz dobry wizerunek przemysłu chemicznego.

Zarówno historycznie jak i współcześnie Program „Odpowiedzialność i Troska” promuje etykę prowadzenia działalności wytwórczej, jak również zobowiązuje budowę zaufania do przemysłu, który jest niezbędny w poprawie standardów życia oraz jego jakości, włączając w to zrównoważony rozwój. Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi Klientami, dostawcami oraz ze społecznością lokalną.

30 lat nieprzerwanego funkcjonowania Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce, pokazuje jak potrzebne są takie inicjatywy zrzeszające firmy chemiczne, umożliwiające wymianę posiadanej wiedzy, ale też jak skutecznie Sekretariat Programu jest w stanie dostosować prowadzone działania, kampanie do coraz to nowych wyzwań pojawiających się przed tą branżą.

W.Lubiewa Wieleżyński

Created by: cdx.pl