Odpowiedzialnośc i troska
Kategoria: Odpowiedzialność i troska

Jest nam niezmiernie miło, zaprezentować i ogłosić wyniki pierwszego tegorocznego Konkursu kwartalnego Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Do konkursu zgłosiło się 154 Uczestników z firm Realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska”.

Pytaliśmy o:
1. W którym roku Program Odpowiedzialność i Troska zaczął funkcjonować w Polsce?
    Poprawna odpowiedź – 1992
2. Który z obecnych "Eko-trendów" uważasz za najciekawszych. Odpowiedź krótko uzasadnij.
    Pytanie opisowe.

Powołana Komisja konkursowa na czele z Przewodniczącą Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” dokonując oceny pytania opisowego, nie znała ani autorów haseł ani firm, w których pracują.

Spośród wszystkich osób, które przesłały hasła i prawidłowo odpowiedziały na pierwsze pytanie, Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

  • Główna nagroda (300 zł)Rafał Remiśko z PKN ORLEN S.A.
    Odpowiedź na pytanie opisowe: 

Według mnie ekotrendem, który zasługuje na szczególną uwagę jest idea gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Jest to regeneracyjny system gospodarczy, w którym celem jest zredukowanie zużywanych surowców, a przy tym także odpadów, które mogą być następnie wykorzystywane jako surowce wyjściowe dla innych procesów produkcyjnych. Skutkiem takiego gospodarowania jest zamknięty obieg surowców w gospodarce, który opiera się na 7 R: rethink (przemyśl zakup), reduce (ogranicz konsumpcję), reuse (użyj ponownie produktu), repair (napraw wyrób), refurbish (odnów produkt), recover (odzyskaj materiał) i recycle (przetwórz surowiec). Dlaczego akurat GOZ? Są trzy główne powody, dla których GOZ zasługuje na wyróżnienie. Po pierwsze – GOZ pozwala nam spojrzeć na gospodarkę holistycznie (całościowo) i kompleksowo zaadresować systemowe wyzwania w zakresie urzeczywistnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Po drugie – idea GOZ jest uniwersalna i da się zastosować we wszystkich sektorach gospodarki, choć oczywiście w różnym stopniu. Po trzecie – przynosi wymierne korzyści wszystkim interesariuszom: producenci zyskują bazę materiałów, co jest istotne zwłaszcza w kontekście stale drożejących metali rzadkich; konsumenci mogą cieszyć się niższymi cenami towarów, które mają długą żywotność; środowisko jest mniej obciążone działalnością wydobywczą, przetwórczą i produkcyjną pod względem redukcji odpadów i emisji.

  • Pierwsza nagroda dodatkowa (200 zł) –  Katarzyna Osmałek-Cedro z ANWIL S.A.
    Odpowiedź na pytanie opisowe:

Najciekawszy "Eko-trend" to second-hand!
Uważam, że używane ubrania którym można dać drugie życie to najlepsze co możemy zrobić dla naszej planety. Fast-fashion to jedno z największych problemów współczesnego świata, jest to druga dziedzina rynku na świecie która ma tak spektakularnie niszczący wpływ na Ziemię. Ciągłe zmiany w modzie sprawiają, że ubrania są ciągle produkowane na nowo przy użyciu wielu hektolitrów wody, energii itp. które niestety są złe dla nas, naszej planety i środowiska w którym żyjemy. Dzięki kupowaniu ubrań z "drugiej ręki" możemy nie tylko zaoszczędzić pieniądze, znaleźć oryginalne fasony ale również zmniejszyć popyt na ubrania fast-fashion. Jest to idealna sposobność do dołożenia cegiełki w ratowaniu środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Taki "Eko-trend" to świetny trend w modzie na odpowiedzialność i troskę o przyszłość.

  • Druga nagroda dodatkowa (100 zł) Karolina Kaczyńska z PKN ORLEN S.A.
    Odpowiedź na pytanie opisowe:

Upcykling-  drugie życie przedmiotów. Ograniczenie kupowania nowej odzieży, mebli i innych przedmiotów. Kupowanie tych z drugiej ręki lub przerabianie ich.  Idea tego jest wrzucenie rzeczy do wyższego obiegu, nadanie nowego życia starym, niepotrzebnym przedmiotom, zmianie ich funkcji, a bardzo często także i formy. To to sposób na wyzwolenie kreatywności przy jednoczesnym dbaniu o środowisko!

Zwycięzcom, ale również pozostałym Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Już teraz serdecznie zachęcamy do obserwowania naszej strony www.rc.com.pl i udziału w kolejnym konkursie.

Created by: cdx.pl