Odpowiedzialnośc i troska
Kategoria: Wszystkie

 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium online, odbywające się w ramach Programu "Odpowiedzialność i Troska".

 

Seminarium „Nowa dyrektywa Green Claims" odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku w godzinach 10:00-13:30.

 

Green Claims Directive to kolejny akt prawny dotyczący obszaru ESG, który ma wspierać dążenia do realizacji strategii sformułowanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Komisja Europejska upubliczniła wniosek dotyczący tej dyrektywy w marcu br. Przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie dopiero w 2027 r., jednak już dziś firmy muszą poważnie przyjrzeć się swojej komunikacji i ewentualnym rozbieżnościom między tym co robią i w jaki sposób o tym mówią. Podstawowym zadaniem przepisów Green Claims jest minimalizowanie „greenwashingu". Już wkrótce zwroty, takie jak: „ekologiczny”, „biodegradowalny” i „przyjazny dla środowiska” nie będą już dozwolone. W związku z tym przedsiębiorstwa będą musiały zadbać o to, aby ich komunikaty dotyczące ochrony środowiska były jasne i w pełni uzasadnione. Dyrektywa ustanawia nowe kryteria komunikacji, uzasadniania i weryfikacji, które firmy muszą spełnić przy opracowywaniu i promowaniu swoich haseł ekologicznych skierowanych do klientów.

 

Agenda — najważniejsze zagadnienia:

 • koncepcja „greenwashing’u” i „greenhushing’u”;
 • pozycja konsumenta w ramach zielonej transformacji;
 • tworzące się unijne ramy legislacyjne;
 • oświadczenia środowiskowe dotyczące produktu;
 • ogólne zasady dotyczące formułowania oświadczeń dotyczących produktu;
 • oświadczenia o charakterze porównawczym;
 • wymogi dotyczące oznakowania ekologicznego;
 • oświadczenia środowiskowe dotyczące przedsiębiorcy;
 • ogólne zasady dotyczące formułowania oświadczeń dotyczących produktu;
 • oświadczenia o charakterze porównawczym;
 • komunikacja działań na rzecz środowiska podejmowanych przez przedsiębiorstwo;
 • ocena dzisiejszej praktyki dot. oświadczeń środowiskowych z perspektywy kształtującej się unijnej legislacji;
 • przykłady greenwashing’owej działalności przedsiębiorstw.

 

Spotkanie poprowadzą: 

Franciszek Nowak - jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa
i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował jako w Fundacji Frank Bold, biorąc udział w licznych postępowaniach środowiskowych. Odbył także staż w Parlamencie Europejskim uczestnicząc w pracach grupy Greens/EFA podczas tworzenia m.in. Wspólnej Polityki Rolnej. Jest także członkiem the Central & Eastern Europe & Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights. Specjalizuje się
w: opiniowaniu z uwzględnieniem prawa międzynarodowego oraz prawa państw trzecich, doradztwie w zakresie polityki klimatycznej, reprezentacji organizacji społecznych i ekologicznych.


 

Jakub Bednarek - jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa
i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. rynków CO2 w Wydziale Polityki Klimatycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, między innymi biorąc udział w negocjacjach pakietu legislacyjnego „Fit for 55” czy planu „REPowerEU”. Pełnił również funkcję asystenta prawego w Sądzie Najwyższym Izraela. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie funkcjonowania rynków CO2, w tym przede wszystkim w odniesieniu do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami (EU ETS), kształtującego się mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz dobrowolnych rynków, sporządzaniu opinii prawnych z uwzględnieniem prawa międzynarodowego oraz prawa państw trzecich, doradztwie w zakresie polityki klimatycznej oraz związanego z tym procesem dekarbonizacji przedsiębiorstw, reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w krajowym i unijnym procesie legislacyjnym, w tym wz. z przyjmowaniem rozporządzeń delegowanych na podstawie Taksonomii.


 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. 

Spotkanie dedykowane  jest  Realizatorom Programu "Odpowiedzialność i Troska". 

Firmy niebędące Realizatorami a zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu, proszone są o kontakt z Sekretariatem Programu. 

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

 

 

 

Created by: cdx.pl