Tegoroczni prelegentami na Forum Ekologicznym Branży Chemicznej będą m.in.:

 

Tomasz Galoch

Tomasz galoch

Inżynier środowiska specjalizujący się w audycie środowiskowym, zastosowaniu metod komputerowych oraz zarządzaniu informacją w ochronie środowiska. Jego dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dydaktyczną oraz naukową (Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Gandawie), prace badawczo rozwojowe (min. dla Proctor & Gamble) oraz prace w doradztwie z dziedziny ochrony środowiska. Od 10 lat prowadzi dział audytu zgodności oraz współprowadzi dział audytu Due Diligence. Od ponad 13 lat jest pracownikiem firmy Ramboll (uprzednio na rynku polskim pod marką Environ). Od 10 lat prowadzi dział audytu zgodności oraz współprowadzi dział audytu Due Diligence. W swojej karierze przeprowadził osobiście ok. 480 audytów środowiskowych, zarówno w Polsce jak i innych krajach.

Tomasz Zalasiński

Zalasinski Tomasz

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Świadczy usługi w zakresie opracowania opinii co do zgodności aktów prawnych z Konstytucją RP, przygotowaniu skarg konstytucyjnych i wniosków dot. kontroli konstytucyjności prawa  i reprezentacji wnioskodawców przez Trybunałem Konstytucyjnym. Doradza spółkom z branż regulowanych w zakresie ich obowiązków wynikających z publicznego prawa gospodarczego, a także izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców, związkom pracodawców i organizacjom zawodowym w toku publicznych konsultacji aktów normatywnych.

Aleksander Śniegocki

Sniegocki foto

Kierownik projektu Energia i Klimat w instytucie WiseEuropa – niezależnym think-tanku skupiającym się na badaniach społeczno-ekonomicznych oraz polityce zagranicznej. Specjalizuje się między innymi w analizie narzędzi europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej oraz ocenie ich oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Współautor analiz i publikacji w ramach projektów Niskoemisyjna Polska 2050 oraz Forum Analiz Energetycznych. Realizował projekty m.in. dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Środowiska, Konfederacji Lewiatan, Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A oraz Climate-KIC. Obecnie w ramach programu Horyzont 2020 jest zaangażowany w projekt COP21 RIPPLES poświęcony europejskiej i globalnej polityce klimatycznej.

Magdalena Rangosz-Kalinowska

Magdalena Rangosz Kalinowska

Od 2013 roku związana z BASF Polska, gdzie zarządza komunikacją wewnętrzną i zrównoważonego rozwoju. Ekspert w dziedzinie tematyki Corporate Social Responsibility. W imieniu firmy partner organizacji pozarządowych oraz agend UN. Dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze Public Relations i komunikacji zdobywała zarówno w biznesie jak i konsultingu m.in. prowadząc biura prasowe spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Hornicki

Krzysztof Hornicki FOTO

Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego INTERSEROH Polska Spółka z o.o. Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego - doradza przedsiębiorcom w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi metod zarządzania szeroko pojętą ochroną środowiska. Na co dzień zajmuje się sprawdzaniem zgodności realizowanych przez przedsiębiorców działań z obowiązującymi przepisami środowiskowymi, prowadząc szkolenia oraz audyty w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach na terenie całej Polski. Od 2014 roku Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Agnieszka Skorupińska

Skorupińska Agnieszka

Adwokat w randze Counsel i lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w tym zakresie. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. W prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017 wyróżniona jako "Up & Coming lawyer”.

Jerzy Zwoździak

jerzy zwozdziak 252x314

Od ponad 40 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów naukowych, technologicznych, dydaktyką i szkoleniami oraz doradztwem z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Z polskim przemysłem współpracuje od początku lat 80-tych, wykonując liczne opracowania i ekspertyzy oraz projekty wdrożeniowe. Szczególnie specjalizuje się w: ocenach oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródłach energii, modelowaniu receptorowym, metodach i technologiach dezodoryzacji w przemyśle i rolnictwie, opracowywaniu sposobów kompleksowej utylizacji odpadów przemysłowych, wdrażaniu skutecznych metod rekultywacji terenów ekologicznie zagrożonych, zarządzaniu i ekonomice w ochronie środowiska oraz ekologistyce.  Uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi nagrodami m.in. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Filip Zieliński

Filip Zieliński

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji środowiskowych, wniosków o wydanie pozwoleń, interpretacji wyników badań laboratoryjnych jak również audytów środowiskowych. Autor licznych ocen stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w tym raportów początkowych i ocen ryzyka.

Daniel Chojnacki

Chojnacki Daniel

Ekspert z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach  M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych  wymaganiach eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i gospodarki odpadami.

Tomasz Klinkosz

Klinkosz

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Uzyskał certyfikat kompetencji American Petroleum Institute w zakresie API-580 Risk Based Inspection Professional. Początki kariery zawodowej związane były z przemysłem chłodniczym. Od 2004 zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego, początkowo jako Inspektor urządzeń ciśnieniowych, a obecnie jako Główny Specjalista w dziale Oceny zgodności gdańskiego oddziału UDT. Od 2015 roku również pełni funkcję Koordynatora Zespołu RBI w Departamencie Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Na co dzień zajmuje się badaniami technicznymi urządzeń podlagających dozorowi technicznemu, oceną zgodności urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej, prowadzi audyty systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Prowadzi także analizy bezpieczeństwa procesowego, analizy ryzyka oraz zajmuje się wdrażaniem metodologii planowania inspekcji w oparciu o analizę ryzyka Risk Based Inspection (RBI).

Marek W. Konieczny

IMG 9446

Dyrektor i prezes w Spółce z o.o. zajmującej się bezpieczeństwem w strefach Ex. Od ponad 40 lat zajmuje się telekomunikacją od klasycznej ( centrale miejskie, zakładowe ) do najnowszej łączności przewodowej i nagłośnienia, radiotelefonów analogowych i cyfrowych. Od 1999 roku jest partnerem i przedstawicielem czołowej, światowej firmy niemieckiej Industronic – producenta systemów interkomowych. Z zamiłowania żeglarz i czytelnik SF. Zauroczony historią średniowiecza Wysp brytyjskich.

Andrzej Krześlak

krzeslak

Od 1984 roku zatrudniony w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (IChP). W chwili obecnej jest kierownikiem Działu ds. REACH i CLP w Instytucie. Współpracuje w zakresie legislacji chemicznej z krajowymi jednostkami administracji centralnej (Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Biuro ds. Substancji Chemicznych, Łódź), krajowymi stowarzyszeniami branżowymi (Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Pracodawców „Polskie Szkło”, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polska Fundacja PlasticsEurope Polska, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ICCSS itp.) oraz instytucjami i stowarzyszeniami branżowymi w Europie [Parlament Europejski, Komisja Europejska (DG Growth), Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC), itp.]. Autor lub współautor szeregu publikacji z zakresu prowadzonej działalności.

 

 

Iga Wasilewicz

Iga Wasilewicz

Ekspertka ds. relacji zewnętrznych i polityki publicznej. W BASF odpowiada za współpracę z sektorem publicznym i organizacjami partnerskimi. Przez kilka lat prowadziła kampanie społeczne i projekty komunikacyjne dla branży spirytusowej, m.in. Piłeś? Nie jedź!, Tu się sprawdza dorosłość. Wcześniej związana z sektorem farmaceutycznym. Autorka branżowych raportów społeczno - gospodarczych. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbigniew Kozłowski

Z Kozlowski

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W kancelarii K&L Gates kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2). Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi. Doradza również organom administracji publicznej.

Miłosz Tomasik

M Tomasik

Radca prawnym specjalizujący się od ponad 7 lat w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (zwłaszcza pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Otrzymał rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczestnicy Programu:

 • PCC Synteza
 • Basf
 • Exol
 • NRC Nordmann
 • Donnauchem
 • Brenntag
 • Anwil
 • Grupa Azoty ZAK
 • Sarpi Veolia
 • PCC Rokita
 • Azelis
 • Solino
 • Fosfan
 • IMCD
 • BorsodChem
 • Puławy
 • Orlen
 • Novol
 • PCC Consumer Kosmet
 • Orlen Południe
 • Basell Orlen
 • Ashland