XVI Forum Ekologicznym Branży Chemicznej:

 

I DZIEŃ - 25 WRZESIEŃ (ŚRODA) 2019 r.

 

09:30 - 10:00

REJESTRACJA ORAZ POWITALNA KAWA

10:00 - 10:15 OTWARCIE XVI FORUM EKOLOGICZNEGO BRANŻY CHEMICZNEJ

10:15 - 10:40

RESPONSIBLE CARE W POLSCE

Realiacja Programu "Odpowiedzialność i Troska"

Uroczyste wręczenie certyfikatów wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania RC

Program RC w Polsce  - prezentacja

10:40 - 12:40

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wystąpienie nt. działania resortu inwestycji i rozwoju w zakresie CSR i GOZ 

Dominika Wierzbowska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Wystąpienie przedstawiciela IOŚ-PIB 

Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego 

Bieżące i przyszłe wyzwania środowiskowe dla Polskiej Chemii

Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka sp.k.

Miłosz Tomasik – Counsel, DWF Poland Jamka sp.k.

DEBATA STRATEGICZNA: GOZ – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Różne perspektywy i narzędzia realizacji

Jarosław Muczek - Head of Communication & External Relations, BASF Polska Sp. z o.o.

Marian Soja - R&D Director, Silesian Polymers

Łukasz Sosnowski – GOZ WORLD

Marcin Wnukowski - Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k..

Moderator: Anna Zalewska – Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12:40 - 13:00 PRZERWA KAWOWA

13:00 - 14:00

GOZ W PRAKTYCE

PHB jako jedno z tworzyw biodegradowalnych na dzisiejszym rynku

Marian Soja - R&D Director, Silesian Polymers 

Ecovio®: Jak kompostowalne tworzywa sztuczne wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego

Jakub Sąsiadek - Market Development Project Manager, BASF Polska Sp. z o.o.

Działania na rzecz wdrażania założeń GOZ w Grupie Clariter

Małgorzata Pasikowska - Członek Zarządu, Dyrektor ds. HR, Clariter Poland sp. z o.o.

Aspekty środowiskowe opakowań z tworzyw sztucznych

Krzysztof Wójcik - Specjalista ds. ekologii opakowań, Zakład Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań 

14:00 - 16:55

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych

Sergiusz Urban - Doradca, Counsel, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. kom.

Czy można zarejestrować „ekologiczny” znak towarowy?

Joanna Janoszek – Krajowy i europejski rzecznik patentowy, wspólnik w JWP Rzecznicy Patentowi

LDAR – wykrywanie nieszczelności na instalacjach

Klara Kanderska - ORLEN Eko Sp. z o.o.

PRZERWA NA LUNCH

REACH i CLP w (mikro)pigułce

Anna Bańkowska - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Nowoczesne narzędzia w zakresie projektowania i realizacji skutecznej remediacji środowiska gruntowo-wodnego

Mariusz Czop – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Analiza ryzyka ujęć wody

Adrian Otrębski - Starszy Specjalista ds. Środowiska, Arcadis Sp. z o.o.

15:05 - 15:30

LUNCH

16:55 - 17:00

PODSUMOWANIE I DNIA FORUM

19:30 - 20:30

NOCNE ZWIEDZANIE OCEANARIUM

ZOO WROCŁAW, AFRYKARIUM - ul. Wróblewskiego 1-5

20:30

KOLACJA

RESTAURACJA LAGUNA W AFRYKARIUM - ul. Wróblewskiego 1-5, Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 II DZIEŃ - 26 WRZESIEŃ (CZWARTEK) 2019 r.

09:30 - 11:15

TROSKA O CZYSTE POWIETRZE I BEZPIECZEŃSTWO

Niskoemisyjny transport w Polsce - wymogi związane z elektro-i gazomobilnoscią

Filip Opoka – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Wykorzystaj dane o zużyciu energii do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Urszula Picewicz – 3-D Energy

Wpływ ETS na branżę chemiczną

Radosław Maruszkin – Associate, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

Instalacja demonstracyjna do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych

Arkadiusz Poźniak - Fundacja Ochrony Klimatu PROZON

Zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w świetle Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych. Projekt HAZBREF

Janusz Krupanek - Zakład Badań i Rozwoju, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Zrównoważone finansowanie

Agnieszka Skorupińska – Adwokat, Counsel i Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, kancelaria CMS

11:50 - 12:00

PRZERWA KAWOWA

12:00 - 15:00

WARSZTATY: REWOLUCJA ODPADOWA A PRZEMYSŁ

Co się zmieniło? Co nas jeszcze czeka? Jak się przygotować do kolejnych zmian?

- nowelizacja ustawy o odpadach po roku funkcjonowania – doświadczenia i interpretacje
- nowe zobowiązania: wizyjny system kontroli, zabezpieczanie roszczeń, szczegółowe wymagania magazynowania odpadów
- Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
- nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- nowelizacja dotycząca Bazy Danych o Odpadach
- Seria pytań i odpowiedzi

Prowadzący:

Agnieszka Skorupińska – Adwokat, Counsel i Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, kancelaria CMS

Karol Jaworecki – Prawnik Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, kancelaria CMS

15:00

PODSUMOWANIE II DNIA - ZAKOŃCZENIE

15:05 LUNCH
Wersja Programu XVI Forum Ekologicznego Branży Chemicznej w PDF.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczestnicy Programu:

 • Exol
 • Solino
 • Brenntag
 • Sarpi Veolia
 • PCC Rokita
 • Novol
 • Ashland
 • Basell Orlen
 • NRC Nordmann
 • Orlen
 • Orlen Południe
 • Donnauchem
 • IMCD
 • BorsodChem
 • Fosfan
 • Azelis
 • Basf
 • Puławy
 • Grupa Azoty ZAK
 • PCC Synteza
 • Anwil
 • PCC Consumer Kosmet